หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

 
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ได้ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบยุวเกษตรรุ่นใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรศักดิ์ จันทร์ภู่ เป็นตัวแทนของทางโรงเรียนรับรางวัล ณ ศูนย์ศิลปชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555


                          
       ดูรูปเพิ่มเติม
โดยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกลุ่มยุวเกษตรเป็นแกนนำนั้น มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1.   สวนเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
     2. เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
 
                             ดูรูปเพิ่มเติม              
      
 3. อิฐบล๊อก

4.  ออมทรัพย์
 
 
5.  เห็ดนางฟ้า
 
 
6. น้ำหมักชีวภาพ
 
 
7. เพาะถั่วงอก
 
 
8. ขยะรีไซเคิล
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: