หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันอาเซียน

          หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ ศธ.04130/3159 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือสถานศึกษา ทุกแห่ง จัดกิจกรรมวันอาเซียนหรือสัปดาห์อาเซียน เพื่อสร้าความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในกลุ่มนักเรียน
        ทางโรงเรียนวัดสี่ซับสี่เจริญธรรม ได้ดำเนินกาตามความแจ้งในหนังสือนี้โดยได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้นพร้อมกับรายงานการจัดกิจกรรมให้กับทางเขตทราบเรียบร้อยแล้ว วันนี้นำรูปในวันงานมาฝากครับ 
 
 
กิจกรรมวันอาเซียน ( ดูรูป )
 

ไม่มีความคิดเห็น: